Изложба површинских узорака


18.11.2022.


Данас 18.11.2022. године преставници фирме „СНК Метали“ д.о.о. Бијељина у општини Језеро изложили су површинске узорке прикупљене током геолшких истраживања које врши њихова фирма на подручју општине Језеро, тачније на истражном простору Сињаково.

 

Начелница општине Језеро Снежана Ружичић је на првом округлом столу одржаном 16.3.2022. године на тему “геолошких истраживања на подручју општине Језеро“ усмено предложила преставницима фирме која врши геолошка истраживања, да становницима буду доступни сви узорци које пронађу на подручју наше општине, како би се становништво детаљније упознало са свим истражним радњама које врши фирма „СНК Метали“ на подручју општине Језеро.

 

Представници фирме „СНК Метали“ у претходном периоду поставили су изложбену витрину, а данас су нам изложили прве површинске узорке.

 

У наредном периоду општина Језеро тражиће и од ресорног Министарства енергетике и рударства и компаније која врши геолошка истраживања детаљну информацију свих дубинских анализа и минерализација са подручја општине Језеро.

 

Такође, своје узорке са подручја општине Језеро изложиће и дипл.инг.рударства Душко Зељковић.

Сви становници са подручја општине Језеро који се баве традиционалним занатима имаће прилику да изложе своје производе и рукотворине.