Онлине 13. састанaк Комисије за обуку за запослене у јединицама локалне самоуправе


28.04.2021.


Дана, 28.04.2021. године, начелница  Снежана Ружичић је присуствовала онлине 13. састанку Комисије за обуку,  будући да је на 18. сједници  Савеза општина и градова Републике Српске именована за члана Комисије за обуку у оквиру система обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе испред Владе Републике Српске.
Дневни ред састанка: 
1. Извјештај о раду система обуке за 2020.годину;
2. Програм рада система обуке за  2021.годину;
3. Информација о активностима везаним за израду новог стратешког документа;
4. Разно.