УПОЗОРЕЊЕ!!!


21.03.2020.


УПОЗОРЕЊЕ!!! Праћењем провођења наложених мјера од стране надлежних служби, примјећено ја да се одређен број лица не придржава препорука и наредби о самоизолацији. Напомињемо да свако кршење наложених мјера, представља прекршај, а уколико усљед непоштовања мјера дође до заразе других лица, представља кривично дјело. С тога, скрећемо пажњу на обавезу поштивања мјера нашим грађанима!