UPOZORENjE!!!


21.03.2020.


UPOZORENjE!!! Praćenjem provođenja naloženih mjera od strane nadležnih službi, primjećeno ja da se određen broj lica ne pridržava preporuka i naredbi o samoizolaciji. Napominjemo da svako kršenje naloženih mjera, predstavlja prekršaj, a ukoliko usljed nepoštovanja mjera dođe do zaraze drugih lica, predstavlja krivično djelo. S toga, skrećemo pažnju na obavezu poštivanja mjera našim građanima!