Фокус група са малим и неразвијеним јединицама локалне самоуправе


14.05.2024.


Развојни програм уједињених нација (УНДП) у Босни и Херцеговини покренуо је дијалог с циљем креирања заједничких праваца дјеловања у области локалне самоуправе у оба ентитета  БиХ.
      Дана, 14.маја 2024. године начелник општине Језеро, у Сарајеву присуствује Фокус групи са малим и неразвијеним ЈЛС.


      Циљ фокус групе је да се сагледа стање, идентификују развојне потребе и потенцијали, те формулишу препоруке за унапређење с циљем адресирања специфичних изазова са којима се суочавају мале и неразвијене јединице локалне самоуправе у Босни и Херцеговини.
        У оквиру поменутог дијалога, посебна пажња се посвећује малим и неразвијеним јединицама локалне самоуправе.

....