22. сједница Скупштине општине Језеро - Исправка техничке грешке


26.12.2023.


Напомена: Исправка техничке грешке начињене од стране службе приликом извјештавања о броју гласова за 3. тачку дневног реда под називом: Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о повећању буџетског оквира ребаланса буџета општине Језеро за 2023. годину.

Обавјештава се јавност да је отклоњена техничка грешка и да је за ову тачку дневног реда гласало 11 одборника ЗА, 1 одборник УЗДРЖАН.

Дана,25.12.2023. године са почетком у 9.00 часова, одржана је 22. сједница Скупштине општине Језеро у скупштинској сали општине Језеро.

Од укупно 13 одборника, 12 одборника је било присутно, испуњен је кворум за одржавање сједнице.

Дневни ред:

1.Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извода из записника са 21. сједнице Скупштине општине Језеро;

Извјестилац: Предсједник Скупштине општине

ЗА:  9     ПРОТИВ:     УЗДРЖАН: 3

2.Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Језеро за 2023. годину;
Извјестилац: Начелник општине Језеро

ЗА:11       ПРОТИВ:     УЗДРЖАН:1

3. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о повећању буџетског оквира ребаланса буџета општине Језеро за 2023. годину у износу од 1.109.155.00 КМ за

повећање буџетских средстава у укупном износу од 336.123,67 КМ на име пресуде Вишег привредног суда бр; 57 0 Пс 137318 23 Пж 2 од 23.10.2023. године, а која се односи на пресуду тужбе општине Језеро против првотужене Електорпривреде  хрватске заједнице Херцег Босне дд Мостар и друготужене општине Јајце на име потраживања за водопривредну накнаду за период 01.04.2018.- 30.04.2023. године.

Извјестилац: Начелник општине Језеро

ЗА:11      ПРОТИВ:     УЗДРЖАН:  1

4. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о извршењу ребаланса буџета општине Језеро за 2023. годину;
Извјестилац: Начелник општине Језеро

ЗА: 11      ПРОТИВ:   /  УЗДРЖАН:  1


5. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о усвајању Плана буџета за 2024. годину;
Извјестилац: Начелник општине Језеро

ЗА:  10     ПРОТИВ: /    УЗДРЖАН:  2


6. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о извршењу Плана буџета за 2024. годину;

Извјестилац: Начелник општине Језеро

ЗА: 10      ПРОТИВ:  /   УЗДРЖАН:  2

7. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању Информације о функционисању самосталних ђелатности на подручју Општине Језеро;

Извјестилац: Самостални стручни сарадник за буџет и финансије

ЗА:  9     ПРОТИВ:   /  УЗДРЖАН:  3


8. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању Информације о безбједности друмског саобраћаја на путевима у 2022. години.

Извјестилац: Полицијска станица Језеро

ЗА: 12      ПРОТИВ:  /   УЗДРЖАН:  /


9. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о давању овлашћења начелнику општине за покретање процедуре за избор и израду просторно-планске документације на подручју општине Језеро у фазама;

Извјестилац: Начелник општине Језеро

ЗА:    9   ПРОТИВ:     УЗДРЖАН:  3

10. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о програму рада Скупштине општине Језеро за 2024. годину.

Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Језеро

ЗА: 10      ПРОТИВ:     УЗДРЖАН:  2

11. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о расписивању Јавног огласа за именовање два члана Општинске изборне комисије Језеро
Извјестилац: Предсједник Скупштине општине

ЗА:    9   ПРОТИВ:     УЗДРЖАН:  3

12. Разматрање и усвајање приједлога Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за именовање два члана општинске изборне комисије Језеро
Извјестилац: Предсједник Скупштине општине

ЗА:   9    ПРОТИВ:     УЗДРЖАН:   3

13. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о организовању Јавне установе Центар за локално - економски развој, културу и туризам Језеро

Извјестилац: Начелник општине

ЗА:   10    ПРОТИВ:     УЗДРЖАН:  2

14. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о давању сагласности на измјену цијена одређених комуналних услуга
Извјестилац: Наџорни одбор ЈКП „Комунално Језеро Плива“ д.о.о. Језеро

ЗА:     9  ПРОТИВ:     УЗДРЖАН:  3

15. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о давању сагласности на Финансијски план Општинске изборне комисије Језеро за 2024. годину
Извјестилац: Предсједник Скупштине општине

ЗА:     9  ПРОТИВ:     УЗДРЖАН:  3

16. Текућа питања.