22. sjednica Skupštine opštine Jezero - Ispravka tehničke greške


26.12.2023.


Napomena: Ispravka tehničke greške načinjene od strane službe prilikom izvještavanja o broju glasova za 3. tačku dnevnog reda pod nazivom: Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o povećanju budžetskog okvira rebalansa budžeta opštine Jezero za 2023. godinu.

Obavještava se javnost da je otklonjena tehnička greška i da je za ovu tačku dnevnog reda glasalo 11 odbornika ZA, 1 odbornik UZDRŽAN.

Dana,25.12.2023. godine sa početkom u 9.00 časova, održana je 22. sjednica Skupštine opštine Jezero u skupštinskoj sali opštine Jezero.

Od ukupno 13 odbornika, 12 odbornika je bilo prisutno, ispunjen je kvorum za održavanje sjednice.

Dnevni red:

1.Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 21. sjednice Skupštine opštine Jezero;

Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine

ZA:  9     PROTIV:     UZDRŽAN: 3

2.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o usvajanju rebalansa budžeta opštine Jezero za 2023. godinu;
Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

ZA:11       PROTIV:     UZDRŽAN:1

3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o povećanju budžetskog okvira rebalansa budžeta opštine Jezero za 2023. godinu u iznosu od 1.109.155.00 KM za

povećanje budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 336.123,67 KM na ime presude Višeg privrednog suda br; 57 0 Ps 137318 23 Pž 2 od 23.10.2023. godine, a koja se odnosi na presudu tužbe opštine Jezero protiv prvotužene Elektorprivrede  hrvatske zajednice Herceg Bosne dd Mostar i drugotužene opštine Jajce na ime potraživanja za vodoprivrednu naknadu za period 01.04.2018.- 30.04.2023. godine.

Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

ZA:11      PROTIV:     UZDRŽAN:  1

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izvršenju rebalansa budžeta opštine Jezero za 2023. godinu;
Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

ZA: 11      PROTIV:   /  UZDRŽAN:  1


5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o usvajanju Plana budžeta za 2024. godinu;
Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

ZA:  10     PROTIV: /    UZDRŽAN:  2


6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izvršenju Plana budžeta za 2024. godinu;

Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

ZA: 10      PROTIV:  /   UZDRŽAN:  2

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvatanju Informacije o funkcionisanju samostalnih đelatnosti na području Opštine Jezero;

Izvjestilac: Samostalni stručni saradnik za budžet i finansije

ZA:  9     PROTIV:   /  UZDRŽAN:  3


8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvatanju Informacije o bezbjednosti drumskog saobraćaja na putevima u 2022. godini.

Izvjestilac: Policijska stanica Jezero

ZA: 12      PROTIV:  /   UZDRŽAN:  /


9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju ovlašćenja načelniku opštine za pokretanje procedure za izbor i izradu prostorno-planske dokumentacije na području opštine Jezero u fazama;

Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

ZA:    9   PROTIV:     UZDRŽAN:  3

10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o programu rada Skupštine opštine Jezero za 2024. godinu.

Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine Jezero

ZA: 10      PROTIV:     UZDRŽAN:  2

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje dva člana Opštinske izborne komisije Jezero
Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine

ZA:    9   PROTIV:     UZDRŽAN:  3

12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za imenovanje dva člana opštinske izborne komisije Jezero
Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine

ZA:   9    PROTIV:     UZDRŽAN:   3

13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za lokalno - ekonomski razvoj, kulturu i turizam Jezero

Izvjestilac: Načelnik opštine

ZA:   10    PROTIV:     UZDRŽAN:  2

14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu cijena određenih komunalnih usluga
Izvjestilac: Nadžorni odbor JKP „Komunalno Jezero Pliva“ d.o.o. Jezero

ZA:     9  PROTIV:     UZDRŽAN:  3

15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Opštinske izborne komisije Jezero za 2024. godinu
Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine

ZA:     9  PROTIV:     UZDRŽAN:  3

16. Tekuća pitanja.