17. сједница Скупштине општине Језеро


29.03.2023.


Дана, 29.3.2023. године је одржана 17. сједница Скупштине општине Језеро, са сљедећим дневним редом:

1.Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању записника са 16. сједнице  СО Језеро,

2. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о измјени Статута општине Језеро (функционери да буду волонтери)

3. Уврштање у Дневни ред Закључка начелника којим се скидају са дневног реда  тачке предлагача ПДП Милана Кутањца (у прилогу информација начелника за предложени дневни ред на колегијуму)

4. Разматрање и усвајање Годишњег плана о утрошку средстава од шумске ренте на подручју општине Језеро за 2023. годину.

5. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за избор и именовање општине Језеро

6. Текућа питања

Све тачке дневног реда су усвојене.
Достављене су и оставке предсједника СО и потпредсједника које ће се разматрати на сљедећој сједници СО Језеро.