16. сједница Скупштине општине Језеро


01.03.2023.


Дана 01.03.2023. године ( сриједа ) са почетком у 09:00 часова, у скупштинској сали  општине Језеро, одржана је 16. сједница Скупштине општине Језеро, а предложен је сљедећи дневни ред:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

  1. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању извода из записника са 15. сједнице Скупштине општине Језеро;

       Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Језеро

       2. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Начелника општине Језеро за 2022. годину;

           Извјестилац: Начелник општине Језеро

         3. Разматрање и усвајање Плана рада начелника и Општинске управе општине Језеро за 2023. годину;

Извјестилац: Начелник општине Језеро

4.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Скупштине општине Језеро за 2022. годину

             Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Језеро

       5. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Информације о стању јавне

            безбједности на подручју Општине Језеро и раду Станице полиције Језеро за 2022.               

            годину;

              Извјестилац: Полицијска Управа Мркоњић Град, Полицијска станица Језеро,

              командир Станице полиције Језеро, гдин Чедо Радичић

6. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника Правобраниоца Бања Лука за 2022. годину;

Извјестилац: Представник Правобранилаштва Републике Српске - сједиште

            замјеника Бања Лука

    7. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Информације о стању у  

        области снабдијевања електричном енергијом на подручју општине Језеро;

        Извјестилац: Представник „Електродистрибуције“ а.д. Бања Лука

 

8. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Информације о раду ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Језеро за 2022.годину;

Извјестилац: Директорица ОШ „Вук Караџић“ Језеро, гђа Миланка Васиљевић

 

9. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о именовању предсједника Одбора за жалбе општине Језеро;

Извјестилац:  Предсједник Скупштине општине Језеро

 

10. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о комуналним таксама;

Извјестилац: Виши стручни сарадник за урбанизам и грађевинарство, гдин Милорад Каурин

11. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о прихватању трансфера средстава од Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске у износу од 7.400,00 КМ.

           Извјестилац: Самостални стручни сарадник за буџет општине и финансије,

            гђа Биљана Нишић

 

12. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о прихватању трансфера средстава од Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске у износу од 6.840,00 КМ.

         Извјестилац: Самостални стручни сарадник за буџет општине и финансије,

         гђа Биљана Нишић

13. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о прихватању капиталног гранта од Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине у износу од 25.000,00 КМ.

        Извјестилац: Самостални стручни сарадник за буџет општине и финансије,

        гђа Биљана Нишић

14. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о утврђивању висине материјалних трошкова за ангажовање инспекцијских органа по захтјеву странке;

     Извјестилац: Начелник општине Језеро

15. Информација и упознавање од стране начелника општине Језеро о предузетим мјерама за отклањање неправилности из Извјештаја о извршеној финансијској ревизији за 2021. годину;

         Извјестилац: Начелник општине Језеро

16. Разматрање и усвајање приједлога Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2023. годину;

Извјестилац: Виши стручни сарадник за урбанизам и грађевинарство, гдин Милорад Каурин

 

17.Разматрање и усвајање Плана утрошка средстава по основу водних накнада за 2023. годину;

     Извјестилац: Самостални стручни сарадник за буџет општине и финансије,

     гђа Биљана Нишић

18. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о расписивању Јавног конкурса и утврђивању услова и критеријума за избор и именовање Надзорног одбора ЈКП „Комунално Језеро Плива“ д.о.о. Језеро

         Извјестилац: Начелник општине Језеро

19. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о расписивању Јавног конкурса и утврђивању услова и критеријума за избор и именовање директора ЈКП „Комунално Језеро Плива“ д.о.о. Језеро;

         Извјестилац: Начелник општине Језеро

20. Упознавање одборника Скупштине општине Језеро о одржаном састанку Радне групе са министром енергетике и рударства Републике Српске;

 

Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Језеро

21. Приједлог Одлуке о усвајању нацрта Одлуке о измјени Статута општине Језеро;

          Извјестилац: 1/3 одборника Скупштине општине Језеро, подносиоци приједлога

 

22. Текућа питања.