16. sjednica Skupštine opštine Jezero


01.03.2023.


Dana 01.03.2023. godine ( srijeda ) sa početkom u 09:00 časova, u skupštinskoj sali  opštine Jezero, održana je 16. sjednica Skupštine opštine Jezero, a predložen je sljedeći dnevni red:

D N E V N I  R E D

  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 15. sjednice Skupštine opštine Jezero;

       Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine Jezero

       2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Načelnika opštine Jezero za 2022. godinu;

           Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

         3. Razmatranje i usvajanje Plana rada načelnika i Opštinske uprave opštine Jezero za 2023. godinu;

Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Skupštine opštine Jezero za 2022. godinu

             Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine Jezero

       5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Informacije o stanju javne

            bezbjednosti na području Opštine Jezero i radu Stanice policije Jezero za 2022.               

            godinu;

              Izvjestilac: Policijska Uprava Mrkonjić Grad, Policijska stanica Jezero,

              komandir Stanice policije Jezero, gdin Čedo Radičić

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Informacije o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika Pravobranioca Banja Luka za 2022. godinu;

Izvjestilac: Predstavnik Pravobranilaštva Republike Srpske - sjedište

            zamjenika Banja Luka

    7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Informacije o stanju u  

        oblasti snabdijevanja električnom energijom na području opštine Jezero;

        Izvjestilac: Predstavnik „Elektrodistribucije“ a.d. Banja Luka

 

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Informacije o radu JU OŠ „Vuk Karadžić“ Jezero za 2022.godinu;

Izvjestilac: Direktorica OŠ „Vuk Karadžić“ Jezero, gđa Milanka Vasiljević

 

9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o imenovanju predsjednika Odbora za žalbe opštine Jezero;

Izvjestilac:  Predsjednik Skupštine opštine Jezero

 

10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o komunalnim taksama;

Izvjestilac: Viši stručni saradnik za urbanizam i građevinarstvo, gdin Milorad Kaurin

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prihvatanju transfera sredstava od Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske u iznosu od 7.400,00 KM.

           Izvjestilac: Samostalni stručni saradnik za budžet opštine i finansije,

            gđa Biljana Nišić

 

12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prihvatanju transfera sredstava od Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske u iznosu od 6.840,00 KM.

         Izvjestilac: Samostalni stručni saradnik za budžet opštine i finansije,

         gđa Biljana Nišić

13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prihvatanju kapitalnog granta od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u iznosu od 25.000,00 KM.

        Izvjestilac: Samostalni stručni saradnik za budžet opštine i finansije,

        gđa Biljana Nišić

14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o utvrđivanju visine materijalnih troškova za angažovanje inspekcijskih organa po zahtjevu stranke;

     Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

15. Informacija i upoznavanje od strane načelnika opštine Jezero o preduzetim mjerama za otklanjanje nepravilnosti iz Izvještaja o izvršenoj finansijskoj reviziji za 2021. godinu;

         Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2023. godinu;

Izvjestilac: Viši stručni saradnik za urbanizam i građevinarstvo, gdin Milorad Kaurin

 

17.Razmatranje i usvajanje Plana utroška sredstava po osnovu vodnih naknada za 2023. godinu;

     Izvjestilac: Samostalni stručni saradnik za budžet opštine i finansije,

     gđa Biljana Nišić

18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspisivanju Javnog konkursa i utvrđivanju uslova i kriterijuma za izbor i imenovanje Nadzornog odbora JKP „Komunalno Jezero Pliva“ d.o.o. Jezero

         Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspisivanju Javnog konkursa i utvrđivanju uslova i kriterijuma za izbor i imenovanje direktora JKP „Komunalno Jezero Pliva“ d.o.o. Jezero;

         Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

20. Upoznavanje odbornika Skupštine opštine Jezero o održanom sastanku Radne grupe sa ministrom energetike i rudarstva Republike Srpske;

 

Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine Jezero

21. Prijedlog Odluke o usvajanju nacrta Odluke o izmjeni Statuta opštine Jezero;

          Izvjestilac: 1/3 odbornika Skupštine opštine Jezero, podnosioci prijedloga

 

22. Tekuća pitanja.