12. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО; ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ


22.02.2018.


Дана, 22.02.2018. године (четвртак) одржана је 12. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЈЕЗЕРО

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Разматрање и усвајање Записника са једанаесте сједнице Скупштине општине Језеро одржане дана, 29.12.2018. године.
  2. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Начелника општине и Административне службе општине Језеро. Извјештај о раду Начелника општине Језеро за 2017. годину можете погледати на следећем линку: https://opstinajezero.org/public/data/images/news/ИЗВЈЕШТАЈ о раду начелника општине Језеро за 2017. године (1).pdf
  3. Разматрање и усвајање Плана заштите од пожара на територији општине Језеро.
  4. Разматрање и усвајање приједлога одлуке о рушењу старе школе и финансирање рушења.
  5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду КП "Сињаково" а.д. Језеро.
  6. Разматрање и усвајање Плана и програма рада Скупштине општине Језеро.
  7. Разматрање и усвајање приједлога одлуке о висини одборничког додатка за вршење одборничке дужности, накнаде за рад у радним тијелима и за присуствовање при закључењу брака.
  8. Разматрање и усвајање одлукее о давању овлашћења начелнику општине да ангажује пуномоћника (адвоката).
  9. Разматрање и доношење одлуке о регулисању саобраћаја на локалним путевима на подручју општине Језеро.
  10. Текућа питања.

Све тачке Дневног реда су једногласно усвојене.