12. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE JEZERO; IZVJEŠTAJ O RADU NAČELNIKA OPŠTINE


22.02.2018.


Dana, 22.02.2018. godine (četvrtak) održana je 12. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE JEZERO

DNEVNI RED:

  1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa jedanaeste sjednice Skupštine opštine Jezero održane dana, 29.12.2018. godine.
  2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Načelnika opštine i Administrativne službe opštine Jezero. Izvještaj o radu Načelnika opštine Jezero za 2017. godinu možete pogledati na sledećem linku: https://opstinajezero.org/public/data/images/news/IZVJEŠTAJ o radu načelnika opštine Jezero za 2017. godine (1).pdf
  3. Razmatranje i usvajanje Plana zaštite od požara na teritoriji opštine Jezero.
  4. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o rušenju stare škole i finansiranje rušenja.
  5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu KP "Sinjakovo" a.d. Jezero.
  6. Razmatranje i usvajanje Plana i programa rada Skupštine opštine Jezero.
  7. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o visini odborničkog dodatka za vršenje odborničke dužnosti, naknade za rad u radnim tijelima i za prisustvovanje pri zaključenju braka.
  8. Razmatranje i usvajanje odlukee o davanju ovlašćenja načelniku opštine da angažuje punomoćnika (advokata).
  9. Razmatranje i donošenje odluke o regulisanju saobraćaja na lokalnim putevima na području opštine Jezero.
  10. Tekuća pitanja.

Sve tačke Dnevnog reda su jednoglasno usvojene.