Јавни конкурсу за именовање предсједника/замјеника предсједника бирачког одбора у основним изборним јединицама у Босни и Херцеговини.


14.06.2024.


Јавни конкурс за именовање предсједника/замјеника предсјеника бирачког одбора

 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине данас је објавила „Јавни конкурс за именовање предсједника/замјеника предсједника бирачког одбора у основним изборним јединицама у Босни и Херцеговини“. Конкурс је објављен у дневној штампи, wеб страници Централне изборне комисије БиХ, као и на веб страницама Градова и Општина.

Јавни конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објаве на интернет страници www.izbori.ba. Пријаве на Јавни конкурс са потребним доказима о испуњавању наведених услова, кандидати ће доставити Централној изборној комисији БиХ електронски, путем портала е-Избори и апликације „Пријава за рад у бирачким одборима (предсједници/замјеници) који се налазе на интернет страници Централне изборне комисије БиХ.

Кандидат за предсједника/замјеника предсједника бирачког одбора не смије бити члан политичке странке нити обављати дужност у органима политичке странке, удружења или фондације организационо или финансијски повезаним с политичком странком, нити смије бити укључен у било какве активности политичке странке и мора бити у могућности да обавља своје дужности на политички непристрасан начин.

Предсједник бирачког одбора:

  • руководи радом бирачкога одбора и заједно с члановима бирачког одбора одговара за законитост рада на бирачком мјесту,
  • осигурава интегритет процеса гласања и одржава мир и ред на бирачком мјесту и у његовој околини,
  • одређује дужности сваком члану бирачкога одбора,
  • попуњава све потребне обрасце,
  • осигурава да на бирачком мјесту не буде оружја или опасних предмета,
  • рјешава сва питања која се односе на идентификацију и право гласа бирача,
  • помаже бирачима којима треба додатно објашњење о процесу гласања,
  • евидентира у Записник о раду бирачког одбора вријеме и околности свих изузетних догађања на бирачком мјесту.

Замјеник предсједника бирачког одбора има иста права и дужности ако је предсједник бирачког одбора одсутан приликом гласања и/или бројања гласачких листића.

Централна изборна комисија БиХ ће путем јавног конкурса ангажovати око 12.000 предсједника/замјеника предсједника бирачких одбора.

Конкурс можете погледати кликом на https://ebirackiodborionline.izbori.ba/StaticDocuments/Javni%20konkurs%20za%20predsjednike%20bo_B.pdf