Svečana dodjela diploma, zahvalnica i nagrada učenicima OŠ "Vuk Karadžić" u Jezeru


02.06.2021.


Dana, 02.06.2021. godine u OŠ "Vuk Karadžić" U Jezeru, održana je svečana dodjela  diploma i zahvalnica učenicima koji su postigli
rezultat na Opštinskom i Regionalnom takmičenju kao  i Diploma učenika
generacije najboljem učeniku i Diploma Vuk Karadžić učeniku koji je imao
petice iz svih predmeta od 2. do 9. razreda.

Načelnica Snežana Ružičić uručila je nagradu za uspjeh tokom školovanja učenici generacije naše OŠ "Vuk Karadžić" Jezero, Valentini Bubanj. Svim maturantima čestitala je  na uspješnom završetku osnovnog obrazovanja i poželjela puno uspjeha u daljem školovanju i životu.
Iako je opština Jezero mala, izrazito nerazvijena opština, mnogo pažnje posvećuje obrazovanju mladih, tradicionalno nagrađujući najbolje učenike,te stipendirajući naše studente, pružajući im na taj način podršku.


REZULTATI TAKMIČENjA UČENIKA JU OŠ „VUK KARADžIĆ" JEZERO
Školska 2020/2021. godina.

VJERONAUKA
6. razred
Anastasija Milanović, 1. mjesto na Školskom takmičenju, 1. mjesto na
Opštinskom takmičenju
INFORMATIKA
8. razred
Mihailo Kačar, 1. mjesto na Školskom takmičenju, 1. mjesto na Opštinskom
takmičenju, 5. mjesto na Regionalnom takmičenju
9. razred
Asja Žerić, 1. mjesto na Školskom takmičenju, 2. mjesto na Opštinskom
takmičenju, 6. mjesto na Regionalnom takmičenju
FIZIKA
7. razred
Jovana Kutanjac, 1. mjesto na Školskom takmičenju, 3. mjesto na
Opštinskom takmičenju
8. razred
Nataša Savić, 1. mjesto na Školskom takmičenju,  4. mjesto na Opštinskom
takmičenju
9. razred
Valentina Bubanj, 1. mjesto na Školskom takmičenju, 1. mjesto na
Opštinskom takmičenju, 9. mjesto na Regionalnom takmičenju
MATEMATIKA
7. razred
Jovana Kačar, 1. mjesto na Školskom takmičnju, 1. mjesto na Opštinskom
takmičenju
8. razred
Mihailo Kačar, 1. mjesto na Školskom takmičenju, 1. mjesto na Opštinskom
takmičenju, 5. mjesto na Regionalnom takmičenju
9. razred
Valentina Bubanj,  1. mjesto na Školskom takmičenju, 1. mjesto na
Opštinskom takmičenju
SRPSKI JEZIK
7.razred
Jovana Kutanjac, 1. mjesto na Školskom takmičenju, 3. mjesto na
Opštinskom takmičenju
TAKMIČENjE U RECITOVANjU
5. razred
Tara Palalić, 1. mjesto na Školskom takmičenju,  5. mjesto na
Regionalnom takmičenju
8. razred
Milica Rakita, 1. mjesto na Školskom takmičenju, učešće na Regionalnom
takmičenju
ISTORIJA
Nataša Savić, 1. mjesto na Školskom takmičenju, učešće na Regionalnom
takmičenju.