Studijska posjeta Češkoj


11.07.2019.


Predstavnici opštine Jezero nalaze se u studijskoj posjeti Češkoj Republici koja traje od 08. do 14. jula 2019. godine. Studijska posjeta je organizovana kao dio projekta organizacije People in Need "Podrška za dobro funkcionisanje opštinske samouprave u Bosni i Hercegovini", finansiran od strane Češke Republike preko Češke razvojne agencije.

Glavni cilj posjete je razmjena primjera dobre prakse projekata i dalji razvoj specifičnih planova za provedbu mikroprojekata čiji je cilj pružanje podrške lokalnom vlastima u povećanju efikasnosti i kvaliteta učinka javne uprave u okviru tema utvrđenih tokom prve stručne posjete BiH.

Pored Opštine Jezero, u projektu učestvuju i opštine Maglaj, Laktaši i Livno.Predstavnici opštine Maglaj su: Mahmutagić Mirsad - načelnik - i Bešlagić Nermin, iz Laktaša Ranko Karapetrović - načelnik - i Goran Vujaković, a predstavnici Livna su Luka Čelan - načelnik - i Ivanka Karaula.

Predstavnici pomenutih opština su, u toku studijske posjete, imali priliku da učestvuju u seminarima, radionicama i posjete značajna mjesta, a neka od njih su: prezentacija o participativnom pristupu i obnovljivoj energiji u opštinama; prezentacija o  kompostiranju  zasnovanom  na  zajednici  i  podizanju  javne  svijesti; prezentacija i razmjena iskustava o pametnim gradovima, selima i regijama; prezentacija  o  dobrim  praksama  i  uticaju  konstrukcija  na  enterijere; diskusija o upravljanju vodama i upravljanju otpadnim vodama; posjeta samoodrživom selu Kněžice; posjeta pametnom gradu Kolinu; posjeta reciklažnom parku i deponiji u Rapotinu; posjeta maloj hidroelektrani u Bohuslavice nad Vlárou; obilazak kotlovnice za biomasu i kogeneraciju u Slavičinu.

U nastavku projekta, predviđena je posjeta stručnjaka iz Češke Republike Bosni i Hercegovini (opštinama Maglaj, Laktaši, Livno i Jezero).