STRUČNO - NAUČNA KONFERENCIJA "JAČANjE KAPACITETA GLOBALNE PLATFORME ZA SMANjENjE RIZIKA OD KATASTROFA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA BOSNE I HERCEGOVI


25.04.2023.


Dana, 25.4.2023.god. u sali Parlamentarne Skupštine BiH u Sarajevu, u organizaciji Asocijacije za upravljanje rizicima u Bosni i Hercegovini, održana je stručno-naučna konferencija "JAČANjE KAPACITETA GLOBALNE PLATFORME ZA SMANjENjE RIZIKA OD KATASTROFA U LOKALNIM  ZAJEDNICAMA BOSNE I HERCEGOVINE".
Konferencija je okupila predstavnike lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnike domaćih i međunarodnih institucija, organizacija i stručnjaka angažovanih na implementaciji ciljeva i aktivnosti Globalne platforme za smanjenje rizika od karastrofa UNDRR i implementaciji politika Sendai Okvir za smanjenje rizika od katastrofa 2015-2030
 Konferenciju je otvorila rezidentna koordinatorica UN-a Stelian Nedera i ministar sigurnosti BiH g. Nenad Nešić. Organizovane su 3  naučne panel diskusije:
- "Jačanje kapaciteta Globalne platforme UN DRR u lokalnim zajednicama"
- "Interoperabilnost svih aktera u implementaciji politika Sendai okvira 2015-2030. u BiH" ,
- "Finansijski instrumenti za održivost lokalnih zajednica otpornih na klimatske promjene" 
 Stručno-naučnoj konferenciji prisustval je predstavnica opštine Jezero, Biljana Tomić.