Snimanje promotivnog videa Fondacije Mozaik


03.02.2021.


Dana, 03.02. 2021. načelnik opštine Jezero, Snežana Ružičić je u svrhu organizacije godišnje online konferencije Fondacije Mozaik, koja će se održati u periodu od 11-15.02.2021. godine, učestvovala u snimanju promotivnog videa o rezultatima ostvarenim u saradnji Fondacije Mozaik, na poziv Mozaika da kao jedna od načelnica da doprinos, kao  partnerska opština.