Seminar "Instrumenti za identifikaciju i pripremu razvojnih projekata"


13.12.2019.


Predstavnici opštine Jezero učestvuju na seminaru "Instrumenti za identifikaciju i pripremu razvojnih projekata" koji organizuje Razvojna agencija Republike Srpske.

Cilj seminara je obuka zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama, institucijama, javnim preduzećima i nevladinim organizacijama koje se bave ekonomskim razvojem, u oblasti identifikacije, pripreme i vođenja razvojnih projekata.

Seminar pruža mogućnost da se, kroz rad u grupama, pripreme projektni prijedlozi prema pristupu logičke matrice koja predstavlja najrasprostranjeniju metodu koju primjenjuju međunarodne donatorske institucije.