Sastanak članova delegacije sa generalnim sekretarom Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, M. Morijem


26.01.2024.


Dana, 25. januara, 2024. godine, u 17.30 časova u Sarajevu, načelnik opštine Jezero, gospođa Snežana Ružičić, kao član delegacije BiH pri Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, prisustvovala je sastanku koji je organizovan  od strane generalnog sekretara Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, Mathieu Morija, u okviru trodnevne posjete BiH.

Sastanku je prisustvovala i Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, gospođa Senka Jujić, kao i ostali  članovi delegacije pri Kongresu, te predstavnici Saveza opština i gradova Republike Srpske i  Federacije  BiH, kao i članovi međunarodne zajednice.

Ove aktivnosti su organizovane u okviru projekta "Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini", koji sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti unutar Akcionog plana Vijeća Evrope za BiH 2022-2025.

Cilj projekta je unaprijediti kvalitet lokalne demokratije i stvoriti prilike za građane da učestvuju u inovativnim participativnim procesima. Promoviše nove demokratske pristupe, otvorenu vladu, javnu etiku, transparentno i inkluzivno donošenje lokalnih politika u zemlji.