Radna posjeta rektora Univerziteta oba entiteta, predstavnika prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i predstavnika Ministarstva za naučno - tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i iinformaciono društvo RS


26.03.2021.


Dana, 26.03.2021. godine, u prostorijama Opštine Jezero, načelnik Snežana Ružičić sa svojim predstavnicima, održala je radni sastanak sa Rektorom Univerziteta u Sarajevu, gospodinom Rifatom Škrijeljom, Rektorom Univerziteta u Mostaru, gospodinom Elvirom Zlomušicom, predstavnicima Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i  predstavnikom Ministarstva za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, gospodinom Nikolom Dragovićem.
Tema sastanka je nastavak zajedničkih aktivnosti opštine Jezero, Ministarstva i Univerziteta oba entiteta BiH, u vezi projekta NASA Misija Mars 2020, kao i pripreme određenih projektnih prijedloga koji se planiraju uputiti prema NASI.
Prisutni su na sastanku istakli da je Misija Mars 2020 i istraživanje mogućeg života u svemiru, čime je Opština Jezero došla u žižu svjetske javnosti, najpozitivnija vijest u 2020-oj godini.
Na sastanku je prisutnima predočen prijedlog Sporazuma o nizu zajedničkih aktivnosti na realizaciji projekta NASA-e Misija Mars 2020, sa nadom o uspješnoj saradnji i potpisivanju istog.
Zaključeno je da se u skorijem vremenskom periodu delegiraju prijedlozi potencijalnih projekata prema NASA i iskazana je spremnost za saradnju svih prisutnih koji su dali podršku Opštini Jezero kroz priču o nizu zajedničkih aktivnosti kao što su osnivanje naučno-istraživačkog centra i slično.