Program Savjeta Europe "Žene i socijalna prava u Bosni i Hercegovini"


11.07.2018.


Dana 11. jula 2018. godine u Sarajevu, načelnica opštine Jezero, Snežana Ružičić, prisustvovala je seminaru "Žene i socijalna prava u Bosni i Hercegovini", koji se organizuje kao program Savjeta Europe. Ovo je nastavak zajedničkog projekta "Žena u procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini".

Učesnice seminara su imale priliku raditi sa ekspertima dr. Karmen Salčedo Beltran iz Španije, dr. Sila Kolonaj Lehoski iz Mađarske, i Ana Kapelo predstavnikom Savjeta Evrope, kao i sa učesnicima iz oblasti politike oba entiteta Bosne i Hercegovine.