Potpisan Sporazum o saradnji na realizaciji projekta sanacija dijela puta i asfaltiranje puta Čerkazovići, opština Jezero


27.02.2019.


Dana, 27.02.2019. godine u Sarajevu potpisan je Sporazum o saradnji na realizaciji projekta sanacija dijela puta i asfaltiranje Čerkazovići Jezero, sporazum je potpisan između Opštine Jezero i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH i Fond za povratak BiH, u iznosu od 45.000,00 KM.
Podrška na kandidovani projekt od strane opštine Jezero ovaj put je išla od ministra Edina Ramića, kao člana Komisije.
Komisija je održana 27.12. 2018, 8.2.2019. Objavljeno u Sl.glasniku BiH.