Poplave u opštini Jezero, maj 2019. godine


17.05.2019.


Usljed obilnih padavina, najavljenih od Hidro-meteorološkog Zavoda Republike Srpske, u periodu od 12.05.2019. godine pa do 15.05.2019. godine, došlo je do naglog porasta vodostaja i bujanja rijeka Plive, Jošavke i Perućice i poplava na području većeg dijela opštine Jezero.

Dana 13. maja 2019. godine, dio Ulice 21. novembar i regionalnog puta R415 su zatvoreni za saobraćaj, dok se saobraćaj na magistralnom putu M5 odvijao jednom trakom. Prema nezvaničnoj procjeni, poplavljena su domaćinstva dvadesetak porodica.

Dana 14. maja Štab za vanredne situacije opštine Jezero obišao domaćinstva i teren i stavio se na raspolaganje stanovništvu ugroženom poplavama. Nivo rijeke Plive tog dana bio je za 1m viši od redovnog vodostaja.

Na zajednički prijedlog direktora škole, komandira Policijske stanice Jezero i načelnika opštine Jezero, a zbog opšte sigurnosti učenika, nastava u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ nije se odvijala 15. maja 2019. godine. U selu Prisoje su se aktivirala dva klizišta i tako dodatno ugrozila pojedina domaćinstva, dok su oba postojeća puta do sela Ljoljići bila zatvorena za saobraćaj putničkim vozilima.

Dana 15. maja 2019. godine, predstavnici VK „Borac“ posjetili su opštinu Jezero da bi pružili podršku i pomoć poplavljenim stanovnicima sa higijenskim paketima i pitkom vodom. Istog dana, padavine su prestale što je uzrokovalo blago povlačenje vode u korita rijeka. Ipak, neka imanja su još uvijek ostala pod vodom, a predstojali su i sanacija mulja i preduzimanje epidemioloških aktivnosti.