Osnovana Regionalna turistička organizacije


02.07.2018.


Dana 02. jula 2018. godine, u Peckoj je potpisan Sporazum o osnivanju Regionalne turističke organiѕacije opština Drinić, Istočni Drvar, Istočni Kupres, Jezero, Mrkonjić Grad i Ribnik. Ove opštine nastojat će da zajedničkim promocijama i turističkim ponudama obogate turističku posjetu i ponude u ovim krajevima.

Uskoro će biti registrovan i zajednička veb stranica na kojoj ćete moći pronaći sve kontakt podatke svih turističkih ponuđača. 

Jedan od značajnih članova tima je i Miloš Galić, magistar ruralnog razvoja sa inicijativom stvaranja lokalnog partnerstva LAG (povezivanje javnog, privatnog i nevladinog sektora) u smjeru razvoja regionalne turističke ponude.