Online 13. sastanak Komisije za obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave


28.04.2021.


Dana, 28.04.2021. godine, načelnica  Snežana Ružičić je prisustvovala online 13. sastanku Komisije za obuku,  budući da je na 18. sjednici  Saveza opština i gradova Republike Srpske imenovana za člana Komisije za obuku u okviru sistema obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave ispred Vlade Republike Srpske.
Dnevni red sastanka: 
1. Izvještaj o radu sistema obuke za 2020.godinu;
2. Program rada sistema obuke za  2021.godinu;
3. Informacija o aktivnostima vezanim za izradu novog strateškog dokumenta;
4. Razno.