Nedjelja dječijih prava


09.10.2019.


Dana 09.10.2019. godine, Načelnik Opštine Jezero, gđa Snežana Ružičić, u zgradgi Opštine ugostila je najmlađe učenike Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Jezeru. Posjeta je organizovana kao događaj "Nedjelje dječijih prava", a učenici su imali priliku da se druže sa Načelnikom, razgovaraju o dječijim pravima i svom školovanju uz pripremljen prikladan dječiji program.