Jezero pravi prve korake za razvoj regionalne turističke agencije


18.05.2018.


Dana 17. maja 2018. godine, u posjeti opštine Jezero je bio Miloš Galić, magistar ruralnog razvoja. U posjeti je bio sa inicijativom stvaranja lokalno partnerstva, organizujući lokalne akcijske grupe ili LAG, koje će raditi na povezivanju javnog, privatnog i nevladinog sektora. Tema sastanka i cilj stvaranja lokalnog partnerstva jeste razvoj regionalne turističke ponude u cilju boljeg razvoja turizma na našim područjima.