JAVNI POZIV


29.03.2019.


Na osnovu Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2019. godinu, broj: 16-03/1-2-563-7/2019 od 31.01.2019. godine i Odluke Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za realizaciju Projekata banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2019. godinu, broj: 04/1-012-2-501/19 od 21.02.2019. godine, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite raspisuj JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 568 ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove.

Javni poziv možete preuzeti na sledećem linku: /JAVNI POZIV za banjsku rehabilitaciju.docx