Javni poziv za učešće u YEP inkubator poslovnih ideja, rok za prijavu produžen do 22.02.2018. godine


15.02.2018.


Detaljnije informacije o načinu i uslovima prijave i formular za prijavu dostupni su na sledećim linkovima:

http://opstinajezero.org/public/data/images/news/180103 Formular za prijavu Jezero.pdf

http://opstinajezero.org/public/data/images/news/180103 Javni poziv Jezero.pdf