Javni poziv za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta “Aktivizam,angažman i odgovorna rješenja” (MAKERS)


07.03.2022.

AVNI POZIV-MAKERS za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta “Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja” (MAKERS) na područjima jedinica lokalne samouprave: Brčko distrikt, Bugojno, Centar Sarajevo, Doboj, Istočno Novo Sarajevo, Jezero, Novi Trav
Procurement Process : Other
Office : UNDP Country Office - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline : 25-Mar-22
Posted on : 07-Mar-22
Development Area : OTHER  OTHER
Reference Number : 88762
Link to Atlas Project :
00125028 - Meaningful Activism-MAKERS
Documents :
Smjernice za aplikante
1. Projektni prijedlog
2. Pregled budzeta_proracuna
3. Matrica logickog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Finansijska identifikaciona forma
7. Izjava o podobnosti
8. Izjava o dvostrukom finansiranju
9. Izjava o partnerstvu
10. Lista za provjeru
11. Ciljevi odrzivog razvoja
11. Ciljevi odrzivog razvoja
Overview :

Poziv za prijavu prijedloga projekata u sklopu projekta “Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja” (MAKERS) na područjima jedinica lokalne samouprave (JLS): Brčko distrikt,  Bugojno, Centar Sarajevo, Doboj, Istočno Novo Sarajevo, Jezero, Novi Travnik, Travnik.

 

Ovaj poziv ima za cilj da podrži provedbu projekata koji su usmjereni na ciljeve i određene prioritete korištenjem mehanizma Lokalne dijaloške platforme (LDP) na području sljedećih partnerskih JLS:

 

  1. Brčko distrikt;
  2. Bugojno;
  3. Centar Sarajevo;
  4. Doboj;
  5. Istočno Novo Sarajevo;
  6. Jezero;
  7. Novi Travnik;
  8. Travnik.

Ovo je prilika da se pozovu sve organizacije civilnog društva (OCD) sa sjedištem u gore navedenim JLS da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima JLS kao i sa inicijativama definisanim u sklopu LDP procesa provedenim u prethodnom periodu. Projektni prijedlozi trebaju biti kreirani kao odgovor na specifične potrebe lokalne zajednice. Specifične potrebe lokalnih zajednica i ostale potrebne instrukcije možete naći u dokumentu „Smjernice za aplikante“.

 

Pozivaju se svi zainteresirani i kvalifikovani potencijalni podnosioci prijava, koja žele učestvovati u ovoj aktivnosti projekta, da dostave svoje prijedloge projekata, uključujući i svu prateću dokumentaciju, najkasnije do petka, 25.03.2022. godine do 15:00 sati. Sve prijave slati isključivo na adresu elektronske pošte pozivmakers@undp.onmicrosoft.com .

 

Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti isključivo putem elektronske pošte na mail, najkasnije do 21.03.2022., sa jasno naznačenom referencom na MAKERS projekat u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.


https://www.opstinajezero.org/public/data/images/news/view_notice (1).htm...