JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA ZA STAMBVENO ZBRINjAVANjE


10.04.2019.


U skladu sa članom 25. Uredbe o stambenom zbrinjavanju  porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 26/19) Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite raspisuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINjAVANjE U SKLADU SA UREDBOM O STAMBENOM ZBRINjAVANjU  PORODICA POGINULIH BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA ODBRAMBENO-OTADžBINSKOG RATA REPUBLIKE SRPSKE

Javni poziv možte preuzeti na sledećem linkuJavni poziv _025211356.doc

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje dodjelom stambene jedinice: Obrazac zahtjeva SJ _029841731.docx

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje dodjelom nepovratnih novčanih sredstava: Obrazac zahtjeva NNS _023992159.docx