JAVNI POZIV INVALIDIMA ZA SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2021. GODINI


27.08.2021.


Obavještavamo Vas da je dana 25.08.2021. godine objavljen Javni poziv invalidima za subvencije za samozapošljavanje u 2021. godini.