JAVNI POZIV - ZA DODJELU POMOĆI ZA OBNOVU I REKONSTRUKCIJU STAMBENIH JEDINICA U CILjU POVRATKA


13.12.2019.


Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje
JAVNI POZIV
Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i
Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine
za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka
na područje opština Republike Srpske
Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dođeljuje se u okviru
implementacije Programa obnove stambenih jedinica dođelom građevinskog materijala i
sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“
raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne
i Hercegovine.
Sredstva će se osigurati iz Budžeta Federacije BiH „Transfer za raseljena lica i povratnike“,
sredstava Kantona, opština, kreditnih sredstava i drugih donatora.
Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ili
implementator definisan posebnim sporazumom.

Više informacija možete pronaći na linkovima:

http://fmroi.gov.ba/v2/stranica.php?idstranica=16