Javni poziv ,,Socijalizacija djece Republike Srpske 2024. godine“,


18.03.2024.


JU Javni fond za dječiju zaštitu će realizovati projekat ,,Socijalizacija djece Republike Srpske 2024. godine“, u skladu sa zakonskim propisima i predviđenom dinamikom, a u najboljem interesu djece učesnika projekta.

Danas, 07.03.2024. godine u dnevnom listu ,,Glas Srpske" objavljeni su konkursi za odabir djece ciljnih kategorija, vaspitača i stručnog osoblja učesnika u Projektu.

Projekat se realizuje na osnovu Zakona o dječjoj zaštiti Republike Srpske kroz pravo na zadovoljavanje razvojnih potreba djece.
Kao i prethodnih godina, Projekat će se realizovati na crnogorskoj obali u uslužnom objektu Omladinski hostel ,,Užice'' u Bečićima (opština Budva), u periodu od 01.06. do 24.09.2024.godine u dvanaest desetodnevnih smjena sa devet pansiona i jednom osmodnevnom smjenom (prva) sa sedam pansiona poštujući
preporučene epidemiološke i druge mjere u Republici Srpskoj i Republici Crnoj Gori.
Projekat se odnosi, prije svega, na djecu sa smetnjama u razvoju, djecu sa hroničnim oboljenjima, posebno talentovanu djecu, djecu bez roditeljskog staranja, djecu iz strukturalno i funkcionalno promijenjenih (disfunkcionalnih) porodica, djecu iz porodica koji su korisnici prava na novčanu pomoć prema Zakonu o socijalnoj zaštiti i korisnici prava na dodatak na djecu prema Zakonu o dječjoj zaštiti, djecu čiji je jedan od roditelja invalid bez obzira na uzroke nastajanja invaliditeta, djecu iz višečlanih porodica, djecu romske populacije itd.

Projekat ,,Socijalizacija djece Republike Srpske" realizuje se od 2002. godine i za prethodnu 21 godinu obuhvatio je preko 38 000 lica - djece i pratećeg osoblja iz svih opština Srpske.
Najveća vrijednost Projekta jesu različitost i raznovrsnost i u službi su ostvarenja projektnih ciljeva kao što su razvijanje empatije, podrška vršnjačkom druženju, te socijalizacija djece u svakom smislu.

Ovaj kvalitet je prepoznat i od strane Vlade Republike Srpske i resornog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske koji godinama podržavaju ovu aktivnost Fonda, cijeneći najbolji interes djece Republike Srpske.

Pozivamo zainteresovane roditelje čija djeca ispunjavaju uslove propisane konkursom da izvrše prijave u poslovnice Fonda prema mjestu prebivališta.
Takođe, pozivamo i zainteresovane prosvjetne radnike, pedagoge, psihologe, socijalne radnike i druge podržavajuće profesije da konkurišu za članove stručnog i pratećeg osoblja i pridruže se timu koji godinama uspješno realizuje Projekat.

Javni konkurs za izbor djece

Prijavni obrazac za djecu ciljnih kategorija

Javni konkurs za izbor vaspitača

Prijavni obrazac za vaspitače

Javni konkurs  za izbor stručnog osoblja

Prijavni obrazac za stručno osoblje