JAVNI KONKURS


08.02.2018.


Javna ustanova Javni fond za dječiju zaštitu Bijeljina   r a s p i s u j e   JAVNI KONKURS za:

1. izbor najpovoljnijih ustanova i organizacija za realizaciju projekta "Socijalizacija djece Republike Srpske - 2018.god."     http://opstinajezero.org/public/data/images/news/1. konkurs djeca-ustanove-organizacija.pdf

2. izbor vaspitača za realizaciju i učešće u projektu "Socijalizacija djece Republike Srpske - 2018.god."    http://opstinajezero.org/public/data/images/news/2. konkurs vaspitaci.pdf