Održana XVII sjednica SO Jezero


27.12.2018.


Dana, 27.12.2018. godine održana je XVII sjednica Skupštine opštine Jezero. Kao što je predviđeno Dnevnim redom, izvršeno je razmatranje i jednoglasno usvajanje Rebalansa budžeta opštine Jezero za 2018. godinu koji je za 18,8% veći od plana kao i usvajanje Plana budžeta opštine Jezero za 2019. godinu u iznosu od 705 000,00 KM.

Takođe,  usvojena je Odluka o davanju ovlaštenja načelniku opštine o preduzimanju  potrebnih radnji vezanih za projekat ukorićenje  rijeke Jošavke. Pored toga donesena je Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim taksama kojom su oslobođeni plaćanja takse registrovana udruženja građana, Odluka o davanju ovlaštenja načelniku opštine za vršenje priprema za donošenje Odluke za pokretanje inicijative za dodjelu koncesija u cilju povećanja priliva sredstava u budžetu. Prihvaćena je informacija o projektima koji su u toku i koji će biti realizovani u sledećoj godini.