Ekološka akcija u opštini Jezero povodom obilježavanja Dana planete Zemlje, 22.04.2021.


22.04.2021.


Dana, 22.04.2021. povodom obilježavanja svjetskog Dana planete Zemlje, sa početkom u 10.00 časova, održana je ekološka akcija na području opštine Jezero. Ekološku akciju su osim radnika Opštinske uprave, podržali radnici i učenici OŠ "Vuk Karadžić", Policijska stanica Jezero, omladinska organizacija"Glas mladih", odbornici i volonteri.
 
Osnovni cilj akcije je buđenje aktivizma stanovništva, jačanje ekološke svijesti i saniranje lokaliteta koji su velikom količinom raznih otpada narušili, ne samo izgled opštine, već i zdravlje ljudi. Na ovaj način podižemo svijest da je neophodno voditi računa o čistoći naših rijeka i prirode koja nas okružuje. Važno je da svi obratimo pažnju i da u tom segmentu korak po korak popravimo našu ekološku svijest te da našem Jezeru vratimo status prirodnog bisera koji zaslužuje.
 
Jedan čovjek sigurno ne može ništa da promijeni, ali ako se više ljudi uključi onda može mnogo da se postigne. Uređenjem ove ekološke oaze privući ćemo turiste i izletnike tokom čitave godine u opštinu Jezero.