Radni sastanak sa predstavnicima organizacije "Misija bez granica"


09.02.2021.


Dana, 08.02.2021. godine, u zgradi Opštine Jezero, načelnica Snežana Ružičić, održala je radni sastanak sa predstavnicima  organizacije "Misija bez granica", Edinom Hajder i Senkom Hajder. Organizacija je počela sa radom u Jajcu.
Naime, riječ je o humanitarnoj organizaciji koja radi sa ljudima bez obzira na etničko porijeklo i vjersko opredjeljenje. Rad organizacije se sastoji u tome da se socijalno manje situirane višečlane porodice primaju u projekat na pet godina kako bi primale mjesečnu pomoć u hrani i higijeni. Projekat nudi dodatnu pomoć u toku godine zavisno od sezone ( drva, školski pribor, sjemena..). Takođe, korisnici u toku projekta mogu ostvariti poticaj za neki biznis u smislu kupovine alata i slično.