Започела реализација прве фазе Пројекта санације корита ријеке Јошавке


02.10.2020.


Дана 01. 10. 2020. године је започела реализација прве фазе Пројекта санације корита ријеке Јошавке, а на основу Уговора о ангажовању инжењерских ресурса Оружаних снага БИХ за потребе санације корита ријеке Јошавке на подручју општине Језеро, потписаном дана, 03.12.2019. године од стране начелника општине Језеро, Снежане Ружичић и Министарства одбране БиХ. Укупна вриједност пројекта износи око 55.000,00КМ, од чега око 32.000,00КМ  механизације, радних сати и ангажовања војске Министарства одбране БиХ, Оружане снаге БиХ, а остали дио трошкова обезбјеђује општина уз подршку привредника и Вода Српске. Пројекат подразумијева продубљивање корита ријеке Јошавке у узводном дијелу и крчење шибља у обалном дијелу.