XXVII сједница Скупштине општине Језеро


24.07.2020.


Дана, 24.07.2020. године, у 09.00 часова у холу ОШ "Вук Караџић" у општини Језеро, одржана је XXVII сједница Скупштине општине Језеро, са сљедећим дневним редом: 
 

1.      Разматрање и усвајање дневног реда за XXVII сједницу Скупштине општине Језеро.

 Извјестилац :  Предсједник СО-е Језеро

2.      Разматрање и усвајање записника са XXVI сједнице Скупштине општине Језеро одржане дана 18.06.2020. године.

 Извјестилац :  Предсједник СО-е Језеро

3.      Разматрање и усвајање приједлога рјешења о разрјешењу ВД секретара Скупштине општине Језеро.

 Извјестилац :  Предсједник СО-е Језеро

4.      Разматрање и усвајање приједлога рјешења о именовању ВД секретара Скупштине општине Језеро.

  Извјестилац :  Предсједник СО-е Језеро

5.      Разматрање и усвајање Одлуке о дугорочном кредитном задужењу Општине Језеро у износу од 850.000.00 КМ.

 Извјестилац: Начелник општине

6.      Разматрање и усвајање Плана утрошка кредитних средстава у износу од 850.000.00 КМ.

  Извјестилац: Начелник општине

7.      Разматрање и усвајање Приједлога годишњег плана о утрошку средстава од ренте на подручју Општине Језеро за 2020. годину
 
       Извјестилац: Начелник општине
 
8.      Разматрање и доношење одлуке о набавци службеног возила за потребе Општине Језеро.
       
      Извјестилац: Начелник општине

9.     Разматрање и прихватање Информације Општинске борачке организације Језеро за 2020. годину.

      Извјестилац: Предсједник Борачке општинске организације-Радић Перо

10.  Текућа питања.