18.Скупштинa савеза општина и градова Републике Српске


16.04.2021.


Дана, 16.04.2021. начелница општине Језеро, Снежана Ружичић, у Народној скупштини Републике Српске присуствовала је 18.Скупштини савеза општина и градова Републике Српске.

Основна тема 18.Скупштине СОГРС је " Унапређење закона из области локалне самоуправе: Закон о локалној самоуправи, Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе, Закон о статусу функционера у органима јединица локалне самоуправе". 
У складу са Статутом СОГРС, на Скупштини су одржани редовни избори за органе СОГРС и разматрани документи од значаја за рад  у наредном периоду.

За предсједника Савеза  је изабран Љубиша Ћосић.
Општина Језеро предложена је и изабрана за члана Предсједништва Савеза општина и градова.
Начелница Ружичић је именована  у Комисију за обуку службеника и изабраних званичника у јединицама локалне самоуправе.