Сједница Колегија Скупштине општине Језеро


23.05.2024.


Дана 23.05.2024. године ( четвртак) са почетком у 14:30 часова, у скупштинској сали Скупштине општине Језеро, одржана је Сједница колегија Скупштине општине Језеро.
За сједницу колегија предложен је сљедећи:
Д Н Е В Н И Р Е Д
1. Разматрање и усвајање датума одржавања 24. сједнице Скупштине општине Језеро;
Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Језеро
2. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извода из записника са 23. сједнице Скупштине општине Језеро;
Извјестилац: Предсједник Скупштине општине
3. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извјештаја о извршењу буџета за период И-ИИИ мјесеца за 2024. годину.
Извјестилац: Самостални стручни сарадник за буџет и финансије,

4. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извјештаја о раду начелника општине и Општинске управе општине Језеро за 2023. годину;
Извјестилац: Начелник општине

5. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању Информације о стању јавне безбједности на подручју Општине Језеро и раду Станице полиције Језеро за 2023. годину;
Извјестилац: Полицијска Управа Мркоњић Град, Станица полиције Језеро.
6. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извјештаја о раду општинских инспекцијских органа за 2023. годину.
Извјестилац: Општински инспектори.
7. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању Информације о стању у области шумарства и примарне прераде дрвета – узгоју, заштити и експлоатацији шума на подручју Општине Језеро у 2023. години.
Извјестилац: Шумско газдинство „Горица" Шипово и Шумско газдинство „Лисина" Мркоњић Град
8. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању Информације о стању у области запошљавања у предузећима и установама на подручју општине Језеро у 2023. години.
Извјестилац : Завод за запошљавање РС – Биро Мркоњић Град/Језеро и Општинска управа општине Језеро.
9. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извјештаја о раду „Амбуланте" у Језеру, Дом Здравља „Др Јован Рашковић" Мркоњић Град у 2023. години.
Извјестилац : Дом здравља „ Др Јован Рашковић" Мркоњић Град.
10. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извјештаја о раду цивилне заштите за 2023. годину.
Извјестилац : Начелник општине
11. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању Информације о стању у области снабдијевања електричном енергијом на подручју Општине Језеро у 2023. години.
Извјестилац : РЈ „Електродистрибуција" Мркоњић Град, П.Ј . Језеро.
12. Годишњи план утрошка средстава остварених од Шумске ренте на подручју општине Језеро за 2024. годину;
Извјестилац: Самостални стручни сарадник за буџет општине и финансије
13. Приједлог Одлуке о просјечној коначној цијени м2 корисне стамбене површине у 2024. години.
Извјестилац : Служба за урбанизам, просторно планирање и комуналне послове.
14. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о допуни Одлуке о општинским административним таксама ( такса за категоризацију угоститељских објеката );
Извјестилац: Начелник општине

15. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о „Изградњи вртића у општини Језеро – наставак радова на изградњи котловнице и дијела хидро радова на вањском дијелу објекта";
Извјестилац: Начелник општине

16. Текућа питања