Сједница Колегија Скупштине општине Језеро, 08.03.2024.


08.03.2024.


Дана 08.03.2024. (петак) са почетком у 09.00 часова, у скупштинској сали Скупштине општине Језеро, одржана је Седница Колегијума на којој је 23. седница Скупштине заказана за 22. март 2024. године у 09.00 часова.
За сесију курса предложено је следеће:
ДНЕВНИ ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање и усвајање термина одржавања 23. седнице Скупштине општине Језеро;
Репортер: Председник Скупштине општине Језеро
2. Разматрање и усвајање предлога Закључка о усвајању извода из записника 22. седнице Скупштине општине Језеро;
Извештач: председник Скупштине општине
3. Разматрање и усвајање предлога Закључка о усвајању Извештаја о раду председника општине и Општинске управе општине Језеро за 2023. годину;
Репортер: Градоначелник
4. Разматрање и усвајање предлога Закључка о усвајању Извештаја о раду Скупштине општине за 2023. годину;
Репортер: Председник Скупштине општине Језеро
5. Разматрање и усвајање предлога Закључка о усвајању Плана рада начелника и Општинске управе општине Језеро за 2024. годину;
Репортер: Градоначелник
6. Разматрање и доношење приједлога Одлуке о прихватању примопредаје Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске у надлежности општине Језеро;
Репортер: Градоначелник
7. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о прихватању примопредаје Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске у надлежности општине Језеро;
Репортер: Градоначелник
8. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извјештаја о раду ПУК „Комунално језеро Плива“ доо Језеро.
Репортер: Надзорни одбор ПУК „Комунално језеро Плива“ доо Језеро
9. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању Информације о раду Тужилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника Бања Лука за 2023. годину;
Извјештач: Тужилаштво Републике Српске - Сједиште замјеника Бања Лука
10. Разматрање и усвајање предлога Закључка о прихватању Информације о раду ОШ „Вук Караџић“ Језеро у школској 2022/2023.
Репортер: Директор ОШ „Вук Караџић“ Језеро
11. Разматрање и усвајање предлога Закључка о прихватању Информације о стању и могућностима развоја пољопривредне производње на подручју општине Језеро и доношењу Програма пролећне сетве за 2024. годину;
Репортер: Стручни сарадник за пољопривреду, шумарство, водопривреду и екологију
12. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње на територији општине Језеро за 2024. годину;
Репортер: Виши стручни сарадник за урбанизам и грађевинарство
13. Разматрање и доношење предлога одлуке о усвајању Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева за 2024. годину на подручју општине Језеро;
Репортер: Служба за урбанизам и просторно планирање, комуналне послове
14. Разматрање и усвајање предлога Закључка о прихватању Информације о раду Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Подручне канцеларије Језеро за 2023. годину;
Репортер: Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, Подручна јединица Шипово
15. Разматрање и усвајање предлога Закључка о усвајању Програма културних активности на подручју општине Језеро за 2024. годину са финансијским планом.
Репортер: Градоначелник
16. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању овлашћења начелнику општине за вршење радњи ради остваривања свих повезаних потраживања општине Језеро по основу ненаплаћених непореских прихода;
Репортер: Градоначелник
17. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о давању овлаштења начелнику општине да испита могућност аплицирања и аплицирања за пројекте у оквиру Саудијског развојног фонда;
Репортер: Градоначелник
18. Разматрање и доношење предлога Одлуке о објављивању Јавног огласа за именовање једног члана Општинске изборне комисије Језеро;
Извештач: председник Скупштине општине
19. Разматрање и доношење предлога Одлуке о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за именовање једног члана Општинске изборне комисије Језеро;
Репортер: Председник Скупштине општине Језеро
Текућа питања.
.....