Шеста редовна сједница Осмог сазива Скупштине Црвеног крста Републике Српске


01.07.2021.


Представник oпштине  Језеро, Лука Вођевић као члан Скупштине Црвеног крста РС дана, 30.06.2021. године је присуствовао Шестој редовној сједници Осмог сазива Скупштине Црвеног крста Републике Српске на Палама, на којој су једногласно усвојене сљедеће тачке дневног  реда :
1. Избор Радних тијела Скупштине,
2. Извјештај Верификационе комисије,
3. Разматрање и усвајање Записника са Пете редовне сједнице Скупштине ЦК РС.
4. Разматрање Приједлога Извјештаја о раду ЦК РС за 2021. годину,
5. Разматрање Извјештаја Надзорног одбора ЦК РС,
6. Разматрање Извјештаја о оствареним приходима и извршеним расходима ЦК РС за период I-XII 2020. године,
7. Доношење одлуке о додјели признања ЦК РС,
7. Текућа питања.