РЕКОНСТРУКЦИЈА нисконапонске мреже


29.10.2018.


Елeктрокрајина почела је реконструкцију нисконапонске мреже у насељеном мјесту Љољићи, општина Језеро, у дужини од око 2,5 km у вриједности од 42 411,00 КМ. У наредном периоду планирана је реконструкција приоритетних нисконапонских водова на подручју општине Језеро.