Радни састанак у општини Језеро због актуелних поплава


04.02.2019.


Дана 04.02.2019. године у згради Општине Језеро је одржан радни састанак, којем су присуствовали представници релевантних институција: Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (ресор водопривреда), представници Хидроелектране "Јајце 1", Главни водопривредни инспецтор, представник Цивилне заштите РС, ЈУ "Воде Српске", МУП РС, преставник АВП Сава (подручни уред Јајце),  Д.В.Д. Шипово, представници "Мркоњић Путева", ЈП Путеви РС, Начелник Општине Језеро и представници Општине Језеро. Тема састанка је била везана за актуелно стање поплава на подручју општине, изналажење и доношење стручних и конкретних закључака, који би били подлога за израду планске документације дугорочне санације од поплава како ријеке Пливе, тако и од бујичне ријеке Јошавке, које више пута годишње плаве Језеро.

Циљ састанка је био заједничко изналажење  стручних приједлога и рјешења за санацију поплава које често погађају подручје општине Језеро.

Послије изношења чињеничног стања од стране Начелника Општине везано за тренутне поплаве, а указујући на уочене евентуалне сметње у ефикасности правовременог спрјечавања поплава и након осврта на проблем поплава свих присутних, дошло се до сљедећих закључака:

1.         Радно тијело присутних представника релевантних институција ће у наредном периоду дати приједлоге у ком смијеру може да се ђелује на дугорочном пројектном планирању санације узрока поплава ријеке Пливе.

2.         Ургентно изналажење финансијских средстава за реализацију постојећег главног пројекта Санације корита Јошавке, за што је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде већ дало сагласност да ће подржати тај пројекат.

3.         У наредном периоду искључиво се бавити управљањем вода.

4.         Учврстити координацију активности на одржавању водних канала на путној мрежи.

5.         Доставити приједлоге за разматрање подизања ниво регионалног пута Језеро – Шипово, који је тренутно у фазама припреме израде пројектне документације, а планира се реконструисати.

6.         Постављање хидролошке станице на бујичну ријеку Јошавку, која ће пратити водостај Јошавке и о истом ће службе Језера достављати информације Хидроелектрани “Јајце 1”.

Послије састанка конкретни захтјеви од стране Општине Језеро ће доћи у писаној форми свим надлежним релевантним институцијама.