Радни састанак са Министром пољопривреде, шумарства и водопривреде


04.12.2019.


Дана, 04.12.2019. године, одржан је радни састанак са Министром пољопривреде, шумарства и водопривреде, господином Борисом Пашалићем. 
Теме састанка биле су везане за финалне радове  на инфраструктурном пројекту ,,Градња моста на ријеци Пливи'', те се тренутно ради на издавању употребне дозволе за исти. 
Осим тога, евидентиране су и сљедеће теме:
- Почетни кораци за реализацију пројекта ,,Регулација водотока Јошавка-општина Језеро'', чија укупна вриједност износи 661.461,81 КМ. У току је рјешавање имовинско-правних односа, врши се супервизија пројекта, а од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде су добијене сугестије те се ради на корекцијама.
- Водоснабђевање ужег центра општине Језеро и околних насељених мјеста,
- Утврђивање ловног подручја,
- Испитивање и изналажење могућности коришћења шумских ресурса,
- Упознавање са проблематиком риболовног удружења.
Током посјете је договорена и  подршка Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде наведеним пројектним активностима и приједлозима.