Обавјештење о јавној набавци предмета "Радови на изградњи фискултурне сале у општини Језеро"


08.08.2018.


Обавјештење начелника о избору најповољнијег понуђача можете погледати на линку: 
https://opstinajezero.org/public/data/images/news/obavještenje - javne nabavke.pdf

 

Одлуку начелника можете преузети на следећем линку: 
https://opstinajezero.org/public/data/images/news/Odluka - javne nabavke.pdf