ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА СА ФОНДОМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


07.07.2021.


Дана, 7. 7. 2021 је начелница општине са Фондом за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, потписала Уговор за Пројекат " Надоградња механизма на возилу за одвоз комуналног отпада, набавка канти, управљање и сакупљање отпада у Општини Језеро", у укупној вриједности од 20.000,00 КМ. 
Средства су одобрена на основу Јавног конкурса за додјељивање средстава суфинансирања програма и пројеката из области заштите животне средине, за 2020/21 годину, расписаног од стране Фонда, гдје је Општина Језеро изабрана као једна од корисника средстава Фонда.