Потписан уговор између добављача и општине Језеро за набавку контејнера


16.07.2019.


 

Дана 16.07.2019. године у 11.00 часова у просторијама Општине Језеро одржало се потписивање Уговора између  добављача фирме "Фаро" д.о.о. Зеница и Општине Језеро, а по Пројекту "Побољшања животне средине у регији Пливе", финансираног од стране Вијећа Европе, за чију реализацију је издвојено 5.000,00 еу, у оквиру којег је обезбјеђена набавка тридесет два контејнера за потребе општина Јајце и Језеро. Након потписивања Споразума, дана, 07.08.2019.године, извршена је примопредаја контејнера.